Visita al Celler Carriel dels Vilars

El dissabte 14 de setembre vam vistar el Celler Carriel dels Vilars de de Espolla.